androidCreated with Sketch. appleCreated with Sketch. appstore_activeCreated with Sketch. appstore_inactiveCreated with Sketch. GroupCreated with Sketch. GroupCreated with Sketch. citrixCreated with Sketch. citrx_podio_whiteCreated with Sketch. citrx_podio copyCreated with Sketch. podio_iconCreated with Sketch. logo-icon Artboard 6Created with Sketch. play_activeCreated with Sketch. play_inactiveCreated with Sketch.

Index över Podio-funktioner

Funktionerna som ger Podio dess oöverträffade flexibilitet.

Podio-appar

Podio-appar är de verktyg som används av team som jobbar med Podio för att organisera och kontrollera sitt arbete. Varje app skapas genom en enkel dra-och-släpp-metod, där alla användare kan välja mellan en kombination av dessa fälttyper för att skapa sina appar:

Text – Används till allt från att namnge saker till att skriva projektbeskrivningar.

Kategori – Används för att visa status på arbete – samt för sortering och filtrering.

Datum – Viktig för att sätta tidsgränser och schemalägga mötestider.

Förhållande – Dessa länkar samman appar för att visa på förhållandet mellan data.

Kontakt – Används till att konfigurera ansvarsuppgifter för teamets medlemmar eller till att lägga in information om externa kontakter.

Nummer – Gör att du kan mata in, beräkna och skapa rapporter med valfria talvärden.

Länk – Dela länkar till förhandsvisningar med formaterat innehåll och integrerade medier från YouTube och Vimeo.

Bild – Inkludera bilder för att dela design, fotografier, skärmavbilder och mer.

Pengar – Lägg till pengavärden för budgetuppföljning och beräkningar.

Framsteg – Används för att lägga till en enkel, visuell procentvisare.

Uträkning – Utför beräkningar och använd grundläggande javascript för att automatisera uppgifter.

Karta – Integrera Google Maps i appinlägg för att skapa och visa platser.

Varaktighet - Logga tidsförbrukningen för tidsregistrering, budgetar och uträkningar.

Alla dessa fält kan anpassas – de kan namnges och konfigureras efter ett teams unika arbetsprocess. Fram tills idag har Podio-användare skapat mer än en miljon unika appar för att organisera och följa sitt arbete.

Rapportering

Filter och rapportalternativ låter dig automatisera säljkanaler, uppföljning av projektbudget och mer – med data från dina appar.

Arbetsflöden

Funktionen med arbetsflöden låter dig lägga till logiska "if-this-then-that"-parametrar till Podio-appar. Du kan till exempel säga åt din app att skapa en uppgift eller kommentar, när ett inlägg skapas eller när en viss uppdatering görs av ett inlägg.

Webbformulär

Få strukturerad information skickad direkt till dina appar genom att integrera ett Podio-webbformulär på din webbplats eller genom att använda ett formulär direkt på Podio. Det är perfekt för att göra webbplatsens "Kontakta oss"-sida som en del av dina arbetsflöden.

Podio-delning

Dela enskilda app-inlägg med alla – även de som inte finns på Podio ännu. Dela till exempel ett projekt från projektappen med en klient, så att de kan ge återkoppling och godkänna arbetet.


Workspace

Workspace kopplar samman grupper och personer med Podio-appar de använder tillsammans för att organisera arbetet. Workspace skapas normalt sätt för att hantera projekt eller för fortlöpande drift inom en företagsavdelning.

Medlemskap i en workspace är inte begränsat till en organisation. Alla kan läggas till i en workspace, även klienter och frilansare.

Öppna workspace: Alla inom organisationen kan bli medlemmar. De är inte offentliga, men listan är synlig för alla medarbetare i organisationen – och de kan gå med om de vill.

Privata workspace: Begränsat medlemskap som baseras på inbjudningar. Ingen kan känna till att dessa workspace existerar utan en inbjudan (förutom en organisations administratör).

Medarbetar-workspace: Till skillnad från vanliga workspace – vilka ofta används av mindre, specifika grupper av personer – så kopplar medarbetarnätverket samman alla i organisationen, baserat på deras e-postdomän. Till exempel; alla med en e-postadress som slutar med @abccompany.com ansluts till medarbetarnätverket ABC Company.


Kommunikation och onlinemöten

Aktivitetsströmmar

Sociala aktivitetsströmmar minskar kopierade e-posttrådar som slösar tid, ökar transparens och ger bättre kunskapsdelning. Alla workspace i Podio inkluderar en aktivitetsström; som visar den senaste aktiviteten från appar i en workspace och statusinlägg från medlemmarna i en workspace.

Statusinlägg

Ställ frågor och lös problem med statusinlägg – dessa kan innehålla text, bilder, filer och länkar.

Gillar

Förbättra inbördes erkännande och anställdas motivation med möjlighet att gilla statusinlägg, kommentarer, uppgifter och allt arbete som du utför i Podio-appar.

Kommenterar

Du kan kommentera på allt i Podio för sammanhängande diskussioner i realtid. Kommentarer kan innehålla text, bilder, filer och länkar.

Podio-chatt

Podio-chatt möjliggör direktmeddelande och videosamtal med alla som du är ansluten till på Podio.

Direktmeddelande

Enskild chatt eller gruppchatt med meddelande som innehåller text, bilder, filer och länkar.

Video och röst

Video- och röstsamtal låter dig uppleva samarbete i realtid – direkt på Podio.

GoToMeeting-integrering

Organisera och strukturera möten via Podios mötesapp med GoToMeeting- och GoToMeeting Free-integration. Välj deltagare och öppna ditt onlinemöte från Podio.


Uppgifter, filer och kalenderfunktion

Uppgiftshantering

Podio-uppgifter låter dig dela upp arbete i enkla "att-göra"-uppgifter.

Personliga uppgifter

Se enkelt alla uppgifter du är ansvarig för i din uppgiftslista och lägg till etiketter för att underlätta prioritering.

Dela uppgifter

Gör uppgifter synliga för alla medlemmar i en workspace för att säkerställa att alla arbetar på samma sätt och kan hjälpa till vid behov.

Återkommande uppgifter

För alla rutinuppgifter, till exempel för att skapa en veckovis presentation – återkommande uppgifter ser till att det alltid görs i tid.

Fildelning

Du kan dela filer överallt i Podio; som en del av statusinlägg, chattmeddelanden, bifogade till uppgifter eller bifogade till något du hanterar med dina Podio-appar. Detta ger alla dina filer ett sammanhang. De blir en del av ett större sammanhang och sprids inte i mappar på skrivbord eller enskilda fildelningstjänster.

Integrering med fillagring

Podio integreras med alla större fildelningstjänster. Designers kan till exempel hantera sina projekt med Podio och bifoga högupplösta filer från Dropbox. Tjänster som inkluderas: Google Drive, Dropbox, ShareFile, Box, HighTail och OneDrive.

Kalenderfunktioner

Anpassningsbara kalendrar på Podio ger dig möjlighet att visa endast händelser och tidsgränser som rör dig direkt, eller att få en överblick över allt som pågår inom avdelningen eller hela företaget.

Personlig kalender

Din personliga kalender är anpassad till att passa en sådan schemavisning du behöver. Från den smalaste vyn som bara visar möten och uppgifter som är schemalagda inom de närmaste dagarna, till att lägga till projekt och andra appinlägg som du ansvarar över, till den bredaste vyn över allt som händer i alla workspace som du är medlem i.

Workspace-kalender

Visar dig allt som händer i en specifik workspace – till exempel alla tidsfrister för ett projekt.

Kalenderintegreringar

Överför aktiviteter i Podio med pushteknik till en extern kalendertjänst: Google Calendar, Outlook Calendar med Exchange eller iCal. Du kan även aktivera alternativet att visa aktiviteter i Podio från en kalender med data från Google eller Exchange.


Integreringar

Podio integreras med alla större fildelningstjänster – Google Drive, Dropbox, ShareFile, Box, HighTail och OneDrive.

Zendesk, Campaign Monitor, Evernote, FreshBooks och mer, även integrerat med Podio.

Podio Extensions

Extensions är tillägg för Podio som utvecklats av tredje part för att passa enskilda användningsfall, till exempel Gantt-diagram för projektledare. Se sidan för extensions-sidan för den kompletta listan.

E-postintegration

Podio ger dig flera sätt att göra e-post social, strukturerad och en del av dina arbetsflöden.

Skicka e-brev till app

Alla appar i Podio har en unik e-postadress. Detta låter dig vidarebefordra e-post till Podio i form av ett inlägg i en app. Detta används ofta för att lägga till nya säljsleads i leadappen, eller för att påbörja projekt från en e-postkonversation med en klient.

Skicka e-brev till uppgift

Din lista över personliga uppgifter i Podio har en unik e-postadress. Vidarebefordra e-brev till den här adressen för att skapa uppgifter åt dig själv, baserade på e-brevets innehåll.

Skicka e-brev till aktivitetsström

Ibland fastnar du i en ständigt växande tråd med e-brev – kanske när ett nytt projekt diskuteras med kollegor eller en agentur. Då kan du ta hela tråden med e-brev; inklusive alla meddelanden och filbilagor; och skapa ett statusinlägg i ett Podio-workspace.

Google Task Gadget

Team som använder Google Apps som sin normala e-posttjänst kan installera Podio Task Gadget. Detta ger ett Podio-uppgiftsgränssnitt som visas i slutet av alla e-brev. Det låter dig förvandla e-brev till Podio-uppgifter direkt från din e-postinkorg.

Excel-stöd – import och export

Du kan importera data till alla Podio-appar från valfritt Excel-kalkylblad på några sekunder. Skapa till exempel en app för att hantera säljleads och importera kalkylbladet du tidigare använde till appen. Du kan även exportera data från dina appar till ett Excel-kalkylblad.


API och mobilt SDK

Podio är öppen som standard – transparens och samarbete finns i vår DNA. Det är därför som Podio är skapat med ett öppet API. Vi har som mål att göra det så enkelt som möjligt för dig att skapa på Podio-plattformen.

API

Vi tillhandahåller just nu 'wrappers' för PHP, .NET, Java och Python – vilket gör att det är mycket enkelt att arbeta med vanliga API-operatinoer. Hela det synliga gränssnittet på Podio är skapat med detta API. Vi har även gjort det tillgängligt för dig att använda. Om du vill skapa händelsedrivna program kan du registrera webhooks i dina Podio-appar.

SDKs

För att möjliggöra skapandet av mobilappar på Podio-plattformen tillhandahåller vi programutvecklingspaket för iOS (ett lättanvänt Objective-C-bibliotek som även fungerar för OS X) och för Android.

Se Podios webbplats för utvecklare för att komma igång med något av våra klientbibliotek.